بسته بندی عود کننده گیاهی

کیسه های قفل پستی، کیسه های کوچک ziplock, mini ziplock bags.