بسته بندی عود کننده گیاهی

کیسه های قفل پستی، کیسه های کوچک ziplock, کیسه های مینی ziplock ، کیسه های پلاستیکی فشرده, zip plastic bags.