عینک آستین

چاپ آستین را کوچک کنید ، برچسب های بطری ها را کوچک کنید, shrink labels for bottles.