دستگیره کیسه های مهر و موم

دستگیره قفل کیسه، دستگیره مهر و موم کیسه های پلاستیکی, plastic self seal bags, چسباندن کیسه های پلاستیکی، کیسه های پلاستیکی خود را.